Arvosteluperusteet

Tanssiurheilu on arvostelulaji, jossa käytetään koulutettuja tuomareita kilpailijoiden paremmuuden määrittelemiseksi. Erilaisissa kilpailuissa käytetään Suomessa tuomareita seuraavasti:

SM-, GP- ja kansainväliset kilpailut      7 tuomaria
Kansalliset ja alueelliset kilpailut 5 tuomaria
Piiri-, seura- ja harjoituskilpailut 3 tuomaria

Lattialla on kilpailussa alku- eli karsintakierroksilla samanaikaisesti 8-16 paria, joista jokainen tuomari omalta osaltaan merkitsee rastilla ne parit, jotka hän haluaisi nähdä seuraavalla kierroksella. Jatkoon pääsevät eniten rasteja keränneet, joka kierrokselta vähintään puolet kilpailevista pareista.

Loppukilpailussa tuomarin on sijoitettava parit paremmuusjärjestykseen antamalla jokaiselle parille sijoitus. Tuomariston antamat pisteet lasketaan skating-majoriteetilla, jolloin eniten ykkössijoja saanut pari on voittaja.

Pystytanssissa tuomari kiinnittää kunkin parin suorituksissa huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Tahti ja perusrytmi

Pari tanssii tahdissa, kun askelia otettaessa painonsiirto tapahtuu tarkalleen samanaikaisesti musiikin vastaavien iskukohtien kanssa. Perusrytmin noudattamisella tarkoitetaan askelten suorittamista oikealla tahdinosalla ja kestoltaan oikea-aikaisena. Toistuvat poikkeamat em. kohdissa heikentävät parin sijoitusta.

Liikeradat

Kun tanssija liikkuu, hänen vartalonsa eri osat tekevät liikeratoja: eteneminen, kaartaminen, kääntyminen sekä nousut ja laskut. Latinalaistansseissa myös lantion liikkeet otetaan huomioon arvostelussa.

Vartalolinjat

Vartalolinjat muodostavat tanssiparin kokonaiskuvan liikkeiden suorituksen kaikissa vaiheissa sekä pysähdyksissä. Osatekijöinä ovat myös käsien, selän, hartioiden, lantion ja jalkojen linjat sekä pään ja niskan asennot.

Jalkatekniikka

Arvostelussa kiinnitetään huomiota kantapään ja jalkaterän oikean jalkatekniikan mukaiseen käyttöön, jalkaterien asentoon ja yhteen vienteihin sekä jalkaterän liikkeen hallintaan.

Taiteellinen vaikutelma

Tanssillisuus ja eri tanssien luonteen tulkinta, koreografian esitystapa, ilmeikkyys ja tehokkuus muodostavat taiteellisen vaikutelman.

Arvostelun painottaminen

Kukin tuomari painottaa arvosteluaan eri osille. Yleensä tekniikan painoarvo on 60%. Tekniikka jakautuu tasan itse tanssitekniikan, rytmin sekä tanssin luonteen ilmentämisen kesken. Taiteellinen vaikutelma muodostaa loput 40% siten, että 15% tulee koreografiasta, 15% esiintymisestä ja loput 10% persoonallisuudesta.

Tuomariston työ on vaativa. Kunkin tanssisuorituksen arvioitiin jää vain noin 10-15 sekuntia, kun lattialla on 6-7 paria. Vielä vähemmän aikaa jää, kun lattialla on vaikkapa 12 paria. Koska pari ei tiedä milloin kukin tuomari seuraa juuri heidän esitystään, on tanssin koko suorituksen oltava ehyt ja toimiva.

Kokeneet tuomarit valitsevat ensin tanssillisesti parhaat parit suoraan jatkokierroksille ja keskittyvät sen jälkeen muiden parien kohdalla tarkempaan suoritusarviointiin. Vasta finaalissa jokaisen suoritusta on katsottava mahdollisimman tarkkaan paremmuuksien selville saamiseksi.